Aktualności

Zaproszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie zaprasza uczniów szkół postawowych i gimnazjów do udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Stanisławów Adam Sulewski.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wyrecytować jeden wiersz autorstwa M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej. Recytatorzy występują w trzech kategoriach wiekowych: dzieci z klas I-III i IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum. Zgodnie z regulaminem, szkoły proszone są o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wybranie po 3 recytatorów w każdej grupie wiekowej, a także dostarczenie kart zgłoszeń do GBP w Stanisławoie do dnia 2 listopada br.

Elimacje gminne odbędą się w dniu 4 listopada br. o godz. 10:00 w lokalu biblioteki.

Finał konkursu - w dniu 18 listopada 2016 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie.

Gościem honorowym będzie wnuk poetki Piotr Szczepankowski - Chełmoński.


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013