Aktualności

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

"Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych "Małe Wielkie Historie" zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów do Muzeum Historii Polski. Wśód eksponatów znalazły sie przedmioty otrzymane od darczynców z kraju, jak i z zagranicy - Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych , także związane z osobistymi losami darczynców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości - zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteśmy rówmież przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą - a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

Otrzymane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przyszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie (22) 211 90 29, bądź mailowo. Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.

Regulamin zbiórki "Małe Wielkie Historie" dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski - www.muzhp.pl"


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013