Aktualności

Zaproszenie do udziału w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Zmagania o Pałacową Maskę

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim zaprasza miłośników sztuki scenicznej ze szkół i placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych do udziału w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Zmagania o Pałacową Maskę.

19.03.2018 - godz. 9.00 - szkoły podstawowe

20.03.2018 - godz. 9.00 - wygasające gimnazja i szkoły średnie

21 i 22.03.2018 - godz. 9.00 - przedszkola (22.03 w przypadku dużej liczby zgłoszeń)

24.03. 2018 -  godz.16.00 - FINAŁ- wręczenie nagród oraz występ zdobywców Złotych Masek w każdej kategorii.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12.03.2018 roku.

 

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013