Aktualności

Amnestia w bibliotece!

W maju Biblioteka ogłasza amnestię dla wszystkich czytelników przetrzymujących książki. Od 8 maja do 29 maja br. można bez konsekwencji finansowych uregulować swoje zaległe zobowiązania wobec Biblioteki. Dla czytelników jest to okazja do oddania książek przetrzymywanych latami, dla bibliotekarzy szansa na odzyskanie części księgozbioru. Amnestia dotyczy książek wypożyczonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanisławowie oraz Filii w Pustelniku
i w Ładzyniu. Zapraszamy!


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013