Aktualności

FERIE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

W dniach 1 i 7 lutego w bibliotece gościło 40 uczestników zimowiska zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. Pierwszego dnia dzieci z ciekawością wysłuchały biografii jednego z największych baśniopisarzy H. Ch. Andersena opowiedzianej przez bibliotekarkę z filii Krystynę Trąbińską. Drugą część poprowadziła Wiesława Czapska. Dzieci zostały podzielone na 3 grupy (ponieważ były w różnym wieku) i stanęły do rywalizacji w 4 konkursach literackich ( rebusy, zagadki, krzyżówki, dokończenie wierszyków itp.) Nagrodami były słodycze. Na zakończenie uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach z książką na sali audiowizualnej. Drugiego dnia dzieci wysłuchały pogadanki na temat książki rękopiśmiennej, baśni "Brzydkie kaczątko" i również bawiły się w zabawy poszerzające wiadomości z zakresu literatury.


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013