Aktualności

Regulamin konkursu Laurka dla biblioteki oraz karta zgłoszeniowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie

ogłasza

konkurs plastyczny pt. „Laurka dla biblioteki” – z okazji Tygodnia Bibliotek

Regulamin konkursu

Konkurs trwa od 15 do 22 maja 2020 r.

Cele konkursu:

 1. Świętowanie Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarzy.
 2. Twórcze i aktywne pobudzanie wolnego czasu dzieci.
 3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 4. Prezentacja talentów plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie prace będą oceniane w kategori wiekowej 6 -12 lat ze  szkoł podstawowych z gminy Stanisławów.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie laurki dla biblioteki z okazji Tygodnia Bibliotek.
 3. Pracę należy wykonać w formacie A4 i w dowolnej technice.
 4. Prace, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, powinny być dostarczone do biblioteki do 22 maja 2020 lub przysłane na adres mailowy biblioteki – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 5. Uczestnik (jego opiekun prawny) dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.

Ocena i nagrody

 1. Po przebyciu obowiązkowej kwarantanny wszystkie prace oceni powołana przez kierownika biblioteki komisja.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej i na Facebooku.
 3. Przewidziane słodkie nagrody.

  Załącznik Nr 1 do Regulaminu     Konkursu plastycznego „Laurka dla biblioteki”

  GMINNA BIBLIOTEKA W STANISŁAWOWIE KONKURS PLASTYCZNY „Laurka dla biblioteki”

                                                             METRYCZKA PRACY

  Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………………………………..

  Wiek i klasa:……………………………………………………………………………………………………………………….

  Placówka oświatowa………………………………………………………………………………………………………….

  Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna (telefon kontaktowy): ………………………………………………….

              OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuje się, że: Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
  w Stanisławowie, ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów, tel. 25/7575007.

  1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  2. Pani/a dane będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie.
  3. Dane osób biorących udział w konkursach organizowanych przez GBP, przetwarzane będą przez okres 1 roku.
  4. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
  5. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  OŚWIADCZENIE

  Po zapoznaniu się z wyżej przedstawionymi informacjami, akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jestem prawnym opiekunem w celu udziału w konkursie.

  Uwaga: W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża prawny opiekun

                                                                                                                                   Podpis uczestnika konkursu                                  Data i miejsce                                             Czytelny podpis opiekuna prawnego                                  

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013