Aktualności

Konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie ogłasza konkurs dla uczniów gimnazjów i klas szóstych szkół postawowych z terenu naszej gminy na przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Najciekawsza praca będzie zaprezentowana podczas akcji Narodowe Czytanie. Termin składania prac do 15 maja 2014 r. Przewidujemy 3 nagrody rzeczowe. Regulamin dostępny w bibliotece i szkołach.


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013