Aktualności

Zakup nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej w 2015 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie po raz kolejny przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" i otrzymała 7 tysięcy złotych. Celem Programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 - 2020 jest wzmocnienie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości wydawniczych dla tych instytucji.

Warunkiem uzyskania dotacji był udział środków własnych zagwarantowanych w budżecie biblioteki z dotacji organizatora lub innych źródeł na zakup nowości, który nie mógł być mniejszy niż 30 % całości zadania.

W ramach dotacji w 2015 roku nasza biblioteka dokonała zakupu 304 książek (w tym 130 wol. dla filii), który zrealizowała ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

 

BN-logo  NPRC-logo

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013