Aktualności

XXXIII Konkurs Recytatorski dla dzieci im. K. Makuszynskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XXXIII Konkursie Recytatorskim dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, na który należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas trwania recytacji nie moze przekroczyć 5 minut.

Eliminacje gminne odbędą się w dniu 11 maja 2016 roku o godzinie 10.00 w bibliotece.

Eliminacje powiatowe - 18 maja br. o godzinie 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013