Mój piękny ogród

Mój piękny ogród


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013