Co słychać?

"Co słychać"


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013