Artykuły

Prawa autorskie

Bazą powstania niniejszy serwisu jest oprogramowanie, komponenty oraz moduły typu - free software released under the GNU/GPL License.

Dostosował do potrzeb - Adam Wiącek.

Korzystanie z serwisu www.biblioteka.stanislawow.pl/ nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw do  danych zawartych w niniejszym serwisie.

Użytkownik ma prawo do pobierania i  drukowania stron lub fragmentów niniejszego serwisu internetowego GBP Stanisławów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Zezwala się na wykorzystywanie treści zawartych w serwisie www.biblioteka.stanislawow.pl na następujących warunkach:

  • zezwala się na umieszczanie na własnej witrynie całości lub części artykułów niniejszego serwisu , o ile są informacją publiczną.
  • wykorzystywana informacja lub fotografia opublikowana w Internecie będzie w całości odnośnikiem do niniejszego serwisu lub też będzie go zawierać,
  • informacje mogą być wykorzystywana w celach naukowych lub badawczych z zastrzeżeniem podania źródła wykorzystanej informacji ,

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane gromadzone w serwisie, które podają dobrowolnie użytkownicy podczas: zadania pytania lub wysłania listu e-mail przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa. Dane te przechowywane są w bazie danych w sposób zapewniający właściwą ochronę.

W celu pełnego wykorzystania niniejszego serwisu niezbędne włączenie jest akceptacji plików cookies.  Informacje gromadzone za pomocą cookies (np. adres IP komputera ) nie naruszają prawa do prywatności oraz danych osobowych użytkowników serwisu i są przechowywane z zachowaniem standardów bezpieczeństwa jak dla danych osobowych.

Copyright © GBP Stanisławów,  2013

Szablon oparty na wzorze firmy Crosstec


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013