Regulamin czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej

§ 1.

 • Z Czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są
  czytelnikami biblioteki.
 • Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
 • Zglaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza dokument z fotografią ważny na dany okres.
 • Wierzehnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić przy wieszaku.
 • Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
 • W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu. spożywania posiłków i picia napojów.
 • W czasie. gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Czytelni.

§ 2.

 • Czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza przyniesione ze sobą ksiązki i
  czasopisma.
 • Z bieżących czasopism korzysta czytelnik bez pośrednictwa bibliotekarza.
 • Książki oraz roczniki czasopism zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.
 • Czytelnik moze prosić o zarezerwowanie mu książki. z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 • Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.
 • Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
 • Książek z księgozbioru Czytelni nie wypożycza się do domu.

§ 3.

 • Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujacych się w bibliotece.

§ 4.

 • Na kopiowanie rysunków. schematów. planów itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 5.

 • Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek, będących własnością komunalną.
 • Korzystanie z rycin. map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
 • Za uszkodzone książki czytelnik placi odszkodowanie. którego wysokość określa kierownik czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 6.

 • Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnych drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierwnik Czytelni.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013