Regulamin czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.