Sprawozdanie

Działalność biblioteki w 2012 roku.

W 2012 roku aktywnych było 804 czytelników, w tym do lat 15 - 369.

Średnia wypożyczeń 3 najaktywniejszych czytelników dorosłych 96 książek, a wśród dzieci do lat 15 - 67 książek.

Liiczba wypożyczonych książek wyniosła 7527. W czytelni udostępniono 3801 książek i 335 czasopism.

Z internetu skorzystało 347 osób.

Działalność kulturalno oświatowa

- 3 spotkania autorskie: dla dzieci w Stanisławowie i w Ładzyniu z Wojciechem Widłakiem oraz dla dorosłych w Stanislawowie z Andrzejm Karlikowskim,

- 3 konkursy recytatorskie: im. Kornela Makuszyńskiego, "Warszawska Syrenka", im. Michaliny Chełmonskiej - Szczepankowskiej,

- 1 konkurs plastyczny na najciekawszą ilustrację do utworów Wojciecha Widłaka,

- konkurs na najaktywniejszego czytelnika

- gry i zabawy z książką podczas ferii zimowych,

- zajęcia literackie z zerówkami, czytanie wierszy i bajek dla dzieci.

 

                                  Działalność biblioteki w 2013 roku.

W 2013 roku aktywnych było 806 czytelników, w tym do lat 15 - 369.  W roku sprawozdawczym w bibliotece gminnej i jej filiach wypożyczono 9153 książek. Najaktywniejszy czytelnik dorosły  przeczytał 131 woluminów, a wśród dzieci i młodzieży najwięcej wypożyczył uczeń gimnazjum 53 książki.

W czytelni udostępniono 3946 książek i 891 czsopism. Z internetu skorzystało 482 osoby.

Do księgozbiorów dokupiono 105 książek ze środków organizatora oraz 321 woluminów z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka otrzymuje również dary od czytelników - 90 książek. za które serdecznie dziękuje.

              Praca kulturalno-oświatowa

- 3 spotkania autorskie: ( z Joanną Olech w Stanisławowie i w Pustelniku, promocja Rocznika Stanisławowskiego)

- 3 konkursy recytatorskie: ( "Warszawska Syrenka", im. K. Makuszyńskiego, poezji J. Tuwima i M. Chełmońskiej- Szczepankowskiej)

- konkurs na najaktywniejszego czytelnika

- udział w akcji "Narodowe Czytanie" za które dostaliśmy podziękowanie z Kancelarii Prezydenta RP

- 2 razy gry i zabawy z książką dla dzieci z zimowiska GOK

- 7 razy zajęcia dla dzieci w filiach w Ładzyniu i w Pustelniku (czytanie bajek, pogadanki literackie itp.)

 

                                  Działalność biblioteki w 2014 roku

W 2014 roku aktywnych było 768 czytelników (w tym do 15 lat 142), którzy wypożyczyli 9218 książek. Na miejscu udostepniono 2759 książek i 593 czasopism. Z komputerów skorzystało 246 osób.

Najaktywniejszy czytelnik dorosły wypożyczył 169 książek, a wsród dzieci i młodzieży do lat 18 - 86 książek.

Ze środków samorządowych zakupiono 122 książki.

Z dotacji Biblioteki Narodowej 271 książek.

Biblioteka otrzymywała rownież dary ( nowe - najczęściej regionalia albo trochę starsze wydania, które mieszkańcy już przeczytali) w ilości 277 książek oraz kilka pudełek używanych puzli.

                                                  Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Poza podstawą działalnością związaną z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadziła następujące działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa:

- 2 spotkania autorskie z Barbarą Kosmowską dla uczniów gimnazjów w Pustelniku i Stanisławowie

- 2 spotkania autorskie ze Stanisławą Gujską dla młodszych uczniów szkół podstawowych w Ładzyniu i w Stanisławowie

- promocja "Rocznika Stanisławowskiego" Zeszyt 2.

- 21 razy zajęcia dla dzieci do 5 lat

- 3 konkursy recytatorskie dla wszystkich szkół na terenie gminy ( "Warszawska Syrenka",konkurs im. Kornela Makuszynskiego, konkurs poezji Karola Wojtyły i Michaliny Chełmonskiej-Szczepankowskiej)

- konkurs na najaktywniejszego czytelnika

- konkurs dla uczniów gimnazjów i szóstych klas szkół podstawowych na przygotowanie prezentacji multimedialnej "Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza

- udział naszej gminy w akcji Narodowe Czytanie

- 2 razy gry i zabawy z książką dla dzieci z zimowiska zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury

- 3 lekcje biblioteczne w filiach w Ładzyniu i Pustelniku ( Legendy i podania polskie na podstawie utworów W. Chotomskiej. Życie i twórczość H.Ch.Andersena. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki)

- czytanie bajek dla dzieci ze szkoły w Stanisławowie przez radną wytypowaną przez wójta Elżbietę Król w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom

- 5 okolicznościowych wystawek i gazetek (Rok Kolberga, twórczość K. Wojtyły, B. Kosmowskiej, S. Gujskiej, STH, H. Sienkiewicza, Z. Nałkowskiej itp.

                                    Działalność biblioteki w 2015 roku.

W 2015 roku aktywnych było 731 czytelników, którzy wypożyczyli 8178 książek. Udostępniono na miejscu 1457 książek i 453 czasopisma. Z internetu skorzystało 527 osób.

Najwięcej książek wypożyczyła czytelniczka dorosła - 212. W kategorii dzieci młodzież najwięcej przeczytała uczennica szkoły podstawowej - 129 książek.

Tytuły najczęściej czytane:

"Bezdomna" - K. Michalak  - 16 wypożyczeń

"Prawdziwy cud" - N. Sparks  - 13 wypożyczeń

Zakupiono 133 książki z dotacji organizatora oraz 304 woluminy z dotacji Biblioteki Narodowej. Ponadto biblioteka otrzymała 79 darów od czytelników.

         Ważniejsze imprezy:

- 2 razy gry i zabawy z książką dla dzieci z zimowiska zorganizowanego przez GOK

- 3 konkursy recytatorskie dla wszystkich szkół na terenie gminy ("Warszawska Syrenka", Konkurs im. K. Makuszynskiego, konkurs im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej)

- konkurs poetycki na napisanie najciekawszego wiersza promującego czytelnictwo i bibliotekę

- konkurs plastyczny na najpiękniejszą ilustrację do utworów D. Gellner

- konkurs na najaktywniejszego czytelnika w 2015 roku

- 2 spotkania autorskie dla dzieci z D. Gellner (Stanisławów, Pustelnik)

- udział naszej gminy w akcji Narodowe Czytanie

- wystawa zdjęć i innych pamiątek z 65 lecia GBP w Stanisławowie podczas Dni Stanisławowa

- uroczystość z okazji 65 GBP (prezentacja z działalnośći biblioteki, przedstawienie "Z książką przez stulecia w Polsce", wywiad z Bogdanem Kuciem Prezesem Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego, występ Towarzystwa Śpiewaczego "Lira")

- spektakl dla przedszkolaków "Regsio"

- zajęcia dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Stanisławowie (zapoznanie z biblioteką i zasady korzystania z jej zbiorów, prezentacja książek i wypozyczania)

- 2 lekcje biblioteczne dla klas zerowych w Stanisławowie oraz 6 lekcji bibliotecnych w Pustelniku i 4 Ładzyniu

- zajęcia dla dzieci w bibliotece w Pustelniku z okazji Dnia Misia.

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie, 2013